Raivaussahatyöt (Metsänhoitotyöt)

Oikeaoppisella ja oikein ajoitetulla metsänhoidolla taataan metsän paras tuotto ja kasvu. Teen kaikki taimikkoon liittyvät työt varhaisperkauksesta aina varsinaiseen taimikonhoitoon. Lisäksi teen  harvennus-  ja uudistushakkuun ennakkoraivaukset sekä myös pienten alojen harvennushakkuut metsurityönä.